Κεφάλαιο 2 - Συμμετρία


§2.1  ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ§2.2  ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ§2.3  ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ§2.4  ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ§2.5  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ§2.6  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΕΜΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΘΕΙΑ

·  Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία  5

·  Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία  4

·  Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία  3

·  Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία  2

·  Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία  1

·  Φύλλο εργασίας 1ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ