Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί


§7.1  ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ§7.2  ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΡΗΤΟΥ - ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΡΗΤΟΙ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ


§7.3  ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


Πρόσθεση - αφαίρεση ρητών 4

Πρόσθεση - αφαίρεση ρητών 3


Πρόσθεση - αφαίρεση ρητών 2

Πρόσθεση - αφαίρεση ρητών 1§7.4  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


§7.5  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πράξεις ρητών αριθμών

Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση ρητών 2

Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση ρητών 1§7.6  ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


§7.7  ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ§7.8  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟ


Δυνάμεις ρητών με φυσικό εκθέτη§7.9  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΡΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΤΗ ΑΚΕΡΑΙΟ

Δυνάμεις ρητών με ακέραιο εκθέτη§7.10  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Επαναληπτικές ασκήσεις στους ρητούς αριθμούς