Κεφάλαιο 3 - Δεκαδικοί αριθμοί


§3.1  ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ§3.2  ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

·  Πράξεις δεκαδικών αριθμών


§3.3  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ§3.4  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ§3.5  ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

·  Ασκήσεις στους δεκαδικούς αριθμούς