Κεφάλαιο 6 - Ανάλογα ποσά και αντιστρόφως ανάλογα§6.1  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ§6.2  ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ
§6.3  ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΟΣΩΝ
§6.4  ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
§6.5  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ
§6.6  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ