Κεφάλαιο 3 - Τρίγωνα - Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια


§3.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ - ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ§3.2  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

·  Άθροισμα γωνιών τριγώνου - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου 1


§3.3  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ - ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ - ΡΟΜΒΟΣ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ - ΤΡΑΠΕΖΙΟ§3.4  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ - ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ - ΡΟΜΒΟΥ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΙΟΥΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ